Obsah

Formulář pro podání návrhu a souhlas navrhovatele
se zpracováním osobních údajů (GDPR):

 

Podpisový arch, 
(podporovatelé + souhlas se zpracováním osobních údajů):