Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytování dotací

 
Město Koryčany je oprávněno poskytnout individuální dotaci ze svého rozpočtu, a to na základě žádosti o individuální dotaci. V souladu s ustanoveními § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je nutné, aby žádost o individuální dotaci měla předepsané náležitosti. Z tohoto důvodu je nutné použít níže uvedený formulář „Žádost o individuální dotaci“. Pokud budou některé náležitosti chybět, nelze žádost o individuální dotaci dále administrovat. Na poskytnutí individuální dotace není právní nárok.

Pro následné vyúčtování dotace použijte níže uvedený formulář „Vyúčtování individuální dotace“.

Obecné zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Města Koryčany

 

 

Seznam uzavřených smluv:

4/2015 - Polypeje

5/2015 - FC Koryčany

16/2015 - Miriabel Moravia s.r.o.

17/2015 - Discgolf Lískovec

6/2016 - Polypeje

8/2016 - FC Koryčany

16/2016 - SENZA trade s.r.o.

1/2017 - FC Koryčany z.s.