Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Projekt „Úprava náměstí Koryčany“

Projekt „Úprava náměstí Koryčany“

Město Koryčany v roce 2008 realizovalo projekt „Úprava náměstí Koryčany“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt zahrnoval úpravu náměstí v Koryčanech (zpevněné plochy, úpravu chodníků a úpravu zeleně), veřejného osvětlení, umístění nových prvků městského mobiliáře, přemístění dvou sousoší na nové místo, vybudování kanalizace a veřejného WC.Důvodem realizace projektu bylo funkčně nevyhovující náměstí, špatný technický stav zpevněných ploch a chodníků, což způsobovalo horší dostupnost ke službám (obchodním i veřejným) lokalizovaných na náměstí a v těsné blízkosti. Náměstí bylo také nevyhovující pro volnočasové aktivity a relaxaci obyvatel. Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé města Koryčany a obyvatelé spádových obcí. Došlo ke zatraktivnění náměstí s cílem zvýšení kvality života místních obyvatel a zvýšení jejich sounáležitosti s místem, kde žijí.

OFICIÁLNÍ NÁZEV PROJEKTU:

Úprava náměstí Koryčany

PRIORITNÍ OSA:

2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

OBLAST PODPORY:

2.3 Rozvoj venkova

PODOBLAST PODPORY:

2.2.1 Fyzická revitalizace území

PŘÍJEMCE:

Město Koryčany

ADRESA:

Náměstí 401, 768 05, Koryčany

VÝDAJE PROJEKTU CELKEM:

15 594 590 Kč

DOTACE ROP STŘEDNÍ MORAVA:

15 594 590 Kč

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

01.07.2008 - 28.11.2008

KONTAKT:

www.korycany.cz

Logo ROP
 

Vyvěšeno: 5. 12. 2008

Datum sejmutí: 21. 12. 2008

Zodpovídá: Webmaster 1

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK