Menu
Město Koryčany
Město
Koryčany

Příspěvkové organizace

Mateřská škola Koryčany

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)
Zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.


Základní škola Koryčany

 • Vedení: Mgr. Martina Lungová, ředitelka
 • IČO: 47935391
 • Sídlo: 768 05 Koryčany, Masarykova 161
 • telefon: 
  • ZŠ, Náměstí 106 - 1. stupeň 573 376 156  
  • ZŠ, Masarykova 161 - 2. stupeň 573 376 053
  • Školní družina, vedoucí vychovatelka: 737 981 276
 • e-mail: 
 • web: www.zskorycany.cz    

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium a praxi.

Její činnost je vymezena ustanovením §5 zákona č. 29/1984 Sb.,o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy a vnitřní přepisy základní školy a vyhláškou č.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění.

Součástí školy je školní družina. Její činnost je vymezena ustanovením § 20 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 87/1992 Sb., o školních družinách.

Součástí základní školy je školní jídelna. Její činnost je vymezena ustanovením § 39 zákona. č.76/1978 Sb., o školských zařízeních a vyhláškou č.48/1993 Sb. o školním stravování.


Domov pro seniory a pečovatelská služba Koryčany

 • Vedení:  Mgr. Radka Hapalová, ředitelka
 • IČO:  68684053
 • Sídlo:  768 05 Koryčany, Kyjovská 77
 • telefon: 
  • Domov pro seniory 573 376 322  
  • ředitel domova a pečovatelské služby 571 165 331  
 • e-mail: reditel@dpskorycany.cz  
 • web: www.dpskorycany.cz  

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

Poskytování trvalých, případně přechodných komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu či z jiných vážných důvodů tuto komplexní péči potřebují.

Součástí poskytování komplexních služeb sociální péče je zabezpečování stravovacích služeb (obědů) starým a zdravotně postiženým občanům v Koryčanech a jejich mísních částech.

Poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, majícím trvalý pobyt v Koryčanech nebo jejich místních částech, v obci Střílky, Zástřizly, Chvalnov, Lísky, Cetechovice, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo jinou osobní péči, kterou jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Domov pro seniory Koryčany zajišťuje rozvoz obědů klientům pečovatelské služby.

Domov pro seniory Koryčany zajišťuje dopravu pečovatelek ke  klientům pečovatelské služby.


Technické služby města Koryčany, příspěvková organizace

 • Vedení:  Pavel Vaněk, DiS., ředitel
 • IČO:  71294104
 • Sídlo: 768 05 Koryčany, Nádražní 520
 • Kontakty:  
 • web:  www.tskorycany.cz  

Účel a předmět činnosti (dle zřizovací listiny)

 • Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství, včetně sadovnických a technických prvků, mobiliář 
 • Zajišťování celoročního úklidu a údržby všech místních komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch a ostatních pozemků v majetku města, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí 
 • Úklid a údržba hřbitova
 • Údržba rekultivované skládky v majetku zřizovatele
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Provozování sběrného dvora a kompostárny
 • Zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidace odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Koryčany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikající na území města Koryčany
 • Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, provozování komunitní kompostárny,kompostování, a to vše podle § 10a zákona č. 185 /2001 Sb. o odpadech              
 • Zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť včetně mobiliáře, mimo  hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací
 • Údržba nemovitého majetku města Koryčany
 • Zajišťování provozu plynových kotelen v majetku města Koryčany 
 • Údržba a oprava vlastní techniky a údržba techniky při naplňování hlavního účelu stanoveného pro příspěvkovou organizaci
 • Další činnosti dle rozhodnutí zřizovatele

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pátek 31. 5. déšť 18/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 21/9 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/12 °C

Rychlý kontakt

Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany

Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz

PODROBNÝ KONTAKT

TELEFONNÍ SEZNAM MěÚ