Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská knihovna

 

  • Městská knihovna

je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestranného napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu §2, písmene a) a § 3, odst. 1), písm. c. zákona č. 257/2001 Sb.

 

Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení a poskytuje služby dle čl. 3 Knihovního řádu.

 

Podmínky, za nichž jsou služby poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

 

  • Kulturní a informační centrum města Koryčany

je zřízené za účelem poskytování kulturních služeb obyvatelům a návštěvníkům města, zajišťování a vytváření podmínek pro realizaci výchovné, vzdělávací, společenské a informační činnosti ve městě.

 

  • Přístup na Internet pro veřejnost
  • Vyhledávání dopravního spojení, prodej jízdních řádů
  • Informace o všech kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě
  • Vydávání městského periodika Koryčanský zpravodaj
  • Prodej map, pohledů, propagačních materiálů města
  • Pořádání koncertů, divadelních a filmových představení, soutěží, výstav a vernisáží
  • Podpora místních kulturních aktivit obyvatel i jiných organizací, má právo zřizovat kolektivy se zájmem o aktivní uměleckou a zájmovou činnost (aerobic, jóga, kroužek keramika, kroužek filmový a fotograf., kroužek hudební atd.) a tyto kolektivy v jejich činnosti podporuje. Vytváří podmínky pro vystoupení a prezentaci jednotlivých kolektivů.