Obsah

Kozel

[skalisko Kozel]

osamělé skalisko
500 m  n. m., 1 km j. od hradu Cimburka, 3,5 km jz. od obce Stupava

Skalisko Kozel je věžovitá izolovaná skála zvedající se na mírném svahu tvořena odolnými pískovci a slepenci magurského flyše. Na jejím povrchu jsou patrny charakteristické znaky zvětrávání a odnosu horniny, výklenky, převisy, skalní dutiny, voštiny atd. Na skalisku je popsáno celkem 18 výstupových tras, horolezecká činnost je zde však zakázána.

Chráněný přírodní útvar Kozel byl vyhlášen roku 1967.


------------------------------

Pověst „O Kozlu“

Když sv. Cyril a Metoděj stavili na hoře sv. KIimenta kostel, vyrojili se čerti z pekla, aby to svaté dílo překazili. Každý nesl s sebou veliký balvan. Když se již přibližovali k hoře, sv. Metoděj je zažehnal. Právě v té chvíli upustili čerti každý balvan na místo, nad nímž letěli. Kameny jsou v lese koryčanském dodnes. Největší má podobu kozla, proto se nazývá Kozel. Nesl prý jej sám kníže pekel Lucifer a jsou na něm dosud znát rýhy od řetězu, jimiž byl balvan připoután.